Dotacje Unijne

VALUE MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ informuje o realizacji projektu "Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B o nazwie Cirques automatyzującego procesy z zakresu kampanii reklamowych typu performance" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 8.2 Termin realizacji projektu: 01.12.2013 – 31.12.2014

news image