Modelowanie ekonometryczne
zamknij

Modelowanie ekonometryczne

Parametry modelu są obliczane indywidualnie dla każdego marketera na podstawie dostarczonych przez niego danych.

Celem modelu jest modelowanie sprzedaży w ujęciu ilościowym.

Praktyka stosowania ekonometrycznego modelu sprzedaży w dużych firmach w Polsce pozwala osiągnąć korzyści rzędu 1 mln zł rocznie lub więcej w stosunku do decyzji opartych wyłącznie na intuicji.

zamknij
wczytaj więcej