Group One wśród wiodących niezależnych agencji reklamowych i mediowych!

W wydawanej przez sieć Thenetworkone oraz brytyjski magazyn Campaign, dorocznej publikacji The World's Leading Independent Agencies pojawiliśmy się, jako jedyna polska firma, wśród innych wyróżnionych agencji m.in. z Anglii, Japonii, Brazylii oraz Chin.

Publikacja jest zestawieniem i prezentacją dokonań niezależnych agencji, obrazującym kreatywność oraz innowacyjne myślenie w komunikacji marketingowej.

Więcej informacji  o wyróżnionych firmach znajdziecie na stronie: leadingindependents.com

Zobacz wszystkie