Portfolio Management – case study Adamed

Adamed to firma farmaceutyczna posiadająca w portfolio ponad 60 marek. Zarządzaniem budżetem reklamowym w przypadku korporacji oferującej tak wiele produktów polega zazwyczaj na optymalizacji działań pod kątem uzyskania najlepszego ROI dla poszczególnych marek. Celem Group One było natomiast dostarczenie popartej danymi wiedzy, na podstawie której Klient mógł maksymalizować inwestycję w media ma poziomie całej firmy.

W tym celu wykorzystaliśmy połączenie technologii, analityki i wieloletniego doświadczenia mediowego. Wraz z działem ID SalesTube zastosowaliśmy autorską metodę modelowania panelowego na kategoriach - Portfolio Management. Polega ona na tworzeniu modeli dla kategorii - nawet takich, w których Adamed nie komunikuje swoich produktów. Dzięki temu z jednej strony wiemy, które kategorie przynoszą największe zwroty z inwestycji (czyli w które warto wejść przy określonych wydatkach mediowych), a z drugiej, które media najlepiej budują sprzedaż. Pozwala to umiejętnie przesuwać budżet między kategoriami/markami i mediami w tych kategoriach. 

Dzięki temu nasze rekomendacje w kwestii inwestycji i strategii komunikacji są data driven. Wiemy, jak lokować budżet, żeby osiągnąć najlepsze efekty wizerunkowe i sprzedażowe, a także kiedy i w jaki sposób przesuwać środki pomiędzy poszczególnymi markami. 

Efektem naszych prac jest narzędzie, które pozwala Klientowi podejmować trafne decyzje biznesowe oraz optymalizować wyniki na poziomie całej firmy.

Case study do obejrzenia tutaj.

Zobacz wszystkie