RL Media – nowy dom mediowy Group One

RL Media – nowy dom mediowy Group One

Nowy podmiot powołany przez Roberta Lewandowskiego i  Group One, największą niezależną grupą komunikacyjną i nr 1 na rynku mediów digital w Polsce, będzie odpowiedzialny za planowanie mediów.

Partnerstwo z Group One zapewni rozwój w dwóch szczególnie ważnych dla inwestorów obszarach: komunikacji w Polsce i za granicą oraz w kanałach cyfrowych. Zespołem RL Media zarządzać będzie Kamil Wiszowaty, odpowiedzialny za rynkowy sukces Value Media.

Do zadań RL Media będzie należało przede wszystkim planowanie i zakup mediów na potrzeby wszystkich obszarów komunikacji Roberta Lewandowskiego – mowa tu o karierze sportowej i aktywności biznesowej najpopularniejszego polskiego piłkarza, a także o działaniach Anny Lewandowskiej w dziedzinie zdrowia, diety czy aktywności fizycznej. Docelowo firma ma koordynować również te obszary w ramach prowadzonych kampanii na rzecz innych sportowców i celebrytów.

Wartość dodana takiego planowania kampanii będzie dostrzegalna dla obu stron – zarówno gwiazd, jak i współpracujących z nimi marek. Przy ogromnej skali komunikacji, w przypadku Roberta Lewandowskiego obejmującej często kilkanaście czy kilkadziesiąt rynków, kluczowe jest zachowanie spójności wizerunku. A jednocześnie zaplanowanie aktywności tak, by nie kanibalizowały się nawzajem (np. emisje w tym samym czasie, zbyt podobne formaty) i by partnerzy maksymalnie korzystali wizerunkowo na współpracy.

Nowe technologie i media, to dziś nie tylko ciekawy, ale po prostu jeden z najbardziej dynamicznie rosnących sektorów inwestycyjnych. W przypadku Stor9_ czy RL Media szczególnie cieszy mnie fakt, że możemy w Polsce rozwijać biznes na międzynarodowym poziomie. Jeśli mogę budować komunikacyjną machinę stąd, z Polski, to idealnie. Mamy na rynku doskonałych ludzi, a rozwój innowacyjnych przedsięwzięć jest ważny dla kraju. Jestem dumny, że możemy w tym brać udział – mówi Robert Lewandowski.

Anna i Robert to dzisiaj jedne z najsilniejszych polskich „marek”. W ich przypadku chęć wpływu na sposób kreowania własnego wizerunku to oczywisty przejaw biznesowej dojrzałości. Dziś nie da się planować naprawdę skutecznych kampanii, a jednocześnie oddzielać kreację od mediów. RL Media jest więc kolejnym naturalnym ruchem po stworzeniu Stor9_. Dzięki współpracy z Group One, do „szatni” Lewandowskich dołącza najlepszy zespół specjalistów mediowych na rynku – spółka korzystać będzie z know how całej naszej grupy – mówi Marek Żołędziowski, CEO Group One.

RL Media a Group One

Spółką RL Media pokieruje Kamil Wiszowaty, szef Value Media, a jej siedziba będzie się mieścić w ramach struktur Group One. Na poziomie udziałów, 51% leży po stronie Group One, a 49% po stronie mediowego konsorcjum Roberta Lewandowskiego.


Powołanie RL Media to kolejny w ciągu ostatniego roku strategiczny ruch w ramach mediowego biznesu Group One, wzmacniający pozycję gracza nr 1 w mediach digitalowych. Value Media pozyskał w tym okresie kilkunastu nowych Klientów i zatrudnił ponad 100 osób. Group One obecnie zatrudnia 350 specjalistów.

Zobacz wszystkie