Value Media dołącza do Kodeksu Dobrych Praktyk Reklamy Programmatic IAB Polska

Kodeks określa osobne standardy i praktyki dla wszystkich uczestników łańcucha #programmatic, którzy zobowiązują się do przestrzegania określonych kryteriów i zasad obowiązujących w obszarze, za który odpowiadają.

Celem inicjatywy jest zapewnienie wysokiej jakości, bezpieczeństwa oraz przejrzystości w wykorzystaniu programmatic w kampaniach wszystkim zaangażowanym w proces podmiotom działającym na polskim rynku. Polska wersja Kodeksu powstała na licencji niemieckiej organizacji branżowej BVDW, stanowiącej część globalnej sieci IAB. Code of Conduct Programmatic Advertising od 2016 roku funkcjonuje w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Lokalna wersja dokumentu, opracowana przez przedstawicieli Grupy Roboczej Programmatic IAB Polska, w pełni pokrywa się ze swoim pierwowzorem.

Więcej szczegółów na: https://www.iab.org.pl/kdprp/

Zobacz wszystkie