Wydatki na online – wizerunek czy sprzedaż?

Jak podzielony jest internetowy tort reklamowy? Który przemysł jest pionierem we wdrażaniu reklamy online, który plasuje się w gonie? Kto stawia na sprzedaż, kto na wizerunek?


Zapraszamy do lektury: emarketer.com
 

Zobacz wszystkie