Badania cen

Dzielą się na bezpośrednie pytania do konsumenta o akceptowalną wysokość ceny oraz na metody uwzględniające lojalność klienta wobec marki i wrażliwość na ofertę konkurencji. Stosujemy metody: badanie bezpośredniej akceptacji ceny (DPA Direct Price Acceptance), badanie relacji cena-marka (BPTO Brand Price Trade Off) oraz badanie wrażliwości cenowej (PSM Price Sensitivity Meter).