Badania fokusowe

Metoda badań jakościowych, polegająca na analizie wypowiedzi uczestników uzyskanych podczas prowadzonej dyskusji. Dyskusja kierowana jest przez moderatora, zaś jej przebieg rejestrowany na nośnikach audiowizualnych. Nieodzownym elementem raportu z badania jest zapis transkrypcji przeprowadzonego badania. Wykorzystujemy je jako narzędzie pomocnicze służące do uzyskania podstawowych danych potrzebnych do sformułowania badań ilościowych. Stosujemy je również po zakończeniu badań ilościowych, aby pogłębić interpretację uzyskanych wyników.