Modelowanie
ekonometryczne

Opracowujemy pełne modelowanie ekonometryczne dla naszych klientów, proces ten pozwala uzyskać zaawansowaną analizę statystycznych danych. Na podstawie historii zmian takich czynników jak sprzedaż, ceny, dystrybucja, szerokość oferty, aktywność reklamowa danej marki oraz marek konkurencyjnych, opracowujemy model, opisujący pozycję marki.

TV Boost Analyzer

Dzięki TV Boost Analyzer jestesmy w stanie zestawić dane telewizyjne (GRP) z danymi sesyjnymi wejść directowych i organicznych oraz danymi transakcyjnymi w e-sklepie. Korzystając z metod statystycznych szacujemy wpływ reklamy telewizyjnej na dane e-commercowe. Dzięki temu wiemy czy i jak spoty telewizyjne wpływają na ruch w e-sklepie i transakcje.

Touchpoint Optimizer

To narzędzie pozwala nam na identyfikację odpowiednich punktów styku z grupą docelową w procesie zakupowym i zintegrować je w strategii mediowej uwzględniając KPI marki i budując przewagę wobec marek konkurencyjnych.

Badanie
i analiza PSM

Opracowujemy badania wrażliwości cenowej (PSM Price Sensitivity Meter), które pokazują relację między wysokością ceny a jakością produktu. Optymalna cena produktu to punkt, w którym tyle samo osób uważa ją za zbyt niską i zbyt wysoką. Metoda PSM świetnie sprawdza się w ustaleniu ceny godnej zaufania w oczach klientów.

Brand Lift

Badanie Brand Lift to narzędzie od Google. Dzięki niemu jesteśmy w stanie sprawdzić jak emitowane spoty reklamowe na YT wpływają na świadomość użytkowników. W badaniu biorą udział dwie grupy - pierwsza zobaczy naszą reklamę, druga w tym samym czasie zobaczy reklamę innych brandów. Następnie obu grupom zostaje wyświetlona ankieta, której wyniki w zależności od wybranego badania, pozwolą przeanalizować efektywność prezentowanych spotów.

Badanie efektywności kampanii

Oprócz planowania kampanii, badamy również ich efektywność. W tego typu badaniu wykonujemy dwa pomiary: przed kampanią i po jej zakończeniu. Oba realizowane są przy pomocy takiego samego narzędzia badawczego, np. za pomocą kwestionariusza. Kwestionariusz w obu falach badania powinien zawierać część wspólną, która nie zmieni się z fali na falę. Będą to pytania, które mają na celu zmierzenie zmian w odpowiedziach sprzed kampanii i po kampanii.

Badania omnibusowe

Przygotowujemy badania omnibusowe dla naszych klientów. Są to ogólnopolskie badanie sondażowe realizowane co miesiąc na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców wszystkich województw. Zaletą tej metody jest możliwość połączenia w jednym badaniu indywidualnych kwestionariuszy dotyczących klientów reprezentujących różne sektory gospodarki. Dzięki temu, że jest przeprowadzane jest na dużej próbie, daje wiarygodne wyniki, gwarantują jakość, a jednocześnie jest bardziej przystępne cenowo niż inne badania.

Badanie świadomości i marki

Badanie koncentruje się na określeniu stopnia, w jakim konsument jest w stanie rozpoznać daną markę oraz skojarzyć ją z określoną kategorią produktów/usług. Metodologia badań bazuje na trzech wskaźnikach - są to: świadomość spontaniczna, świadomość wspomagana, świadomość TOM (ang. Top of Mind Awareness). Badanie świadomości marki realizujemy jednorazowo lub cyklicznie, celem oceny skuteczność działań marketingowych.

Badanie wizerunku marki

Opracowujemy z naszymi klientami badania wizerunku marki. Pozwalają one określić punkt wyjścia i miejsce, w którym znajduje się marka. W takim badaniu możemy pytać o wszystkie elementy wpływające na postrzeganie marki: cechy produktu, ocenę opakowania, postrzeganie nazwy, ceny, sposobów komunikacji, wizerunku użytkownika marki, postrzegania konkurencji itd.

Badanie satysfakcji klientów

Badania satysfakcji klienta przeprowadzane są metodą ankietyzacji. Istnieją trzy sposoby przeprowadzania takich badań: droga elektroniczna (CAWI), telefoniczna (CATI) oraz terenowa (CAPI/PAPI). Celem badania jest gromadzenie opinii i uwag konsumentów dotyczących całego procesu zarządzania relacją oraz obsługi posprzedażowej. Dzięki temu otrzymujemy kompleksową informację odnośnie oferty i jej składowych, poziomu obsługi oraz lojalności konsumenckiej wobec marki.

Charakterystyka użytkowników marki/produktu

Bez względu na posiadane towary czy usługi należy liczyć się z faktem, że nigdy nie trafimy do wszystkich potencjalnych klientów. Dzięki badaniu jesteśmy w stanie ustalić kto jest użytkownikiem marki/produktu pod względem demograficznym, jak i psychograficznym. Pozwala także na segmentację konsumentów marki.

Badanie konceptów reklamowych

W badaniach konceptów reklamowych testujemy, w jakim stopniu planowane kreacje reklamowe podobają się konsumentom i która z nich sprawdzi się najlepiej ze względu na cele kampanii. Dzięki badaniu dowiesz się jaki jest poziom atrakcyjności proponowanej kreacji czy też która z planowanych kreacji sprawdzi się najlepiej ze względu na cele kampanii i wizerunek marki.

Eyetracking

Badanie to polega na śledzeniu postrzegania określonych elementów za pomocą specjalnie zaprojektowanej kamery, rejestrującej najmniejsze ruchy gałki ocznej. Badanie pomaga zweryfikować to, w jaki sposób ludzie postrzegają obiekt znajdujący się przed nimi np. stronę internetową, opakowanie czy reklamę. Dzięki temu dowiadujemy się gdzie potencjalny klient patrzy, na których elementach się skupia, a które całkowicie pomija.

Badania fokusowe

Metoda badań jakościowych, polegająca na analizie wypowiedzi uczestników uzyskanych podczas prowadzonej dyskusji. Dyskusja kierowana jest przez moderatora, zaś jej przebieg rejestrowany na nośnikach audiowizualnych. Nieodzownym elementem raportu z badania jest zapis transkrypcji przeprowadzonego badania. Wykorzystujemy je jako narzędzie pomocnicze służące do uzyskania podstawowych danych potrzebnych do sformułowania badań ilościowych. Stosujemy je również po zakończeniu badań ilościowych, aby pogłębić interpretację uzyskanych wyników.

Badania cen

Dzielą się na bezpośrednie pytania do konsumenta o akceptowalną wysokość ceny oraz na metody uwzględniające lojalność klienta wobec marki i wrażliwość na ofertę konkurencji. Stosujemy metody: badanie bezpośredniej akceptacji ceny (DPA Direct Price Acceptance), badanie relacji cena-marka (BPTO Brand Price Trade Off) oraz badanie wrażliwości cenowej (PSM Price Sensitivity Meter).

Badanie produktu

Dzięki badaniom produktowym zbieramy wiarygodne informacje na temat preferencji konsumentów w odniesieniu do proponowanej im oferty. Ponadto pozwalają dokładniej poznać i lepiej zrozumieć potrzeby: decydentów w procesie zakupowym, klientów dokonujących zakupów, finalnych użytkowników. Mają ogromne znaczenie w fazie opracowywania konceptów oraz podczas wprowadzania oferty na rynek – pozwalają zminimalizować ryzyka związane z nietrafionymi rozwiązaniami.

Scoring tool

Scoring jest systemem umożliwiającym mierzenie zaangażowania użytkownika na podstawie akcji wykonanych przez niego na stronie internetowej. Każda akcja jest odpowiednio punktowana, a suma punktów składa się na ocenę zaangażowania.
Scoring App oblicza średni scoring użytkowników dostarczanych przez dane źródło lub reklamę, co umożliwia ocenę jej jakości.

Optymalizacja konwersji na stronie

Proces, w wyniku którego wprowadzone zostają w serwisie zmiany, mające na celu podwyższenie współczynnika konwersji przy utrzymaniu tych samych kosztów pozyskiwania klienta. Wprowadzone zostają zmiany na stronie ułatwiające użytkownikom zakup, przy czym generujemy więcej ruchu i zwiększamy ROI

Segmentacja użytkowników na stronie

Wspieramy klientów w tworzeniu komunikacji z konsumentem. Segmentacja polega na dzieleniu użytkowników na segmenty na podstawie ich charakterystycznych cech i zachowań, co później umożliwia wysyłanie spersonalizowanych komunikatów.
Poprzez segmentację możemy uwzględnić nie tylko zainteresowania danego konsumenta, ale także to, na jakim etapie cyklu zakupowego aktualnie się on znajduje.

Badanie zachowania użytkowników na stronie

Badamy zachowanie użytkowników na stronie internetowej, wyciągamy wnioski, a następnie wprowadzamy modyfikacje, które mają za zadanie poprawić użyteczność strony www i finalnie przynieść pozytywną zmianę biznesową dla klienta. Finalny efekt, to wzrost konwersji i sprzedaży, poprzez lepsze zrozumienie zachowania użytkowników i dopasowania pod ich kątem wyglądu serwisu.

Dashboardy

Łączenie i wizualizacja z różnych źródeł danych w interaktywne dashboardy, aby Klienci mogli mieć wgląd w aktualne emisje w dowolnym momencie kampanii. Szyte na miarę rozwiązania, pozwolą na zintegrowanie różnych systemów i baz CRM, i przyczynią się do rozwoju i wzrostu efektywności przy realizacji działań

CPP Hunter

Narzędzie wspomagające operacyjnie zespół TV Buying
i zespoły klienckie. Narzędzie pozwala na oszacowanie kosztów kampanii telewizyjnej dla zdefiniowanych założeń w oparciu o dane historyczne z aplikacji Advantedge. Pozwala na zaplanowanie kampanii optymalnie kosztowo dla założonych parametrów.

Customer Path Analyser

Narzędzie to służy do analizy wzajemnych oddziaływań kanałów reklamowych.
Tworząc zestaw setek wizualizacji z danych w Campaign Managerze, które pokazują zarówno ogólne informacje na temat media mixu (takie jak długość ścieżek konwersji) a także o wzajemnym wpływie kanałów (konwersje wspomagane, rozpoczęte i zakończone przez dany kanał)

Budowanie modelu atrybucji

Badamy w jakim stopniu poszczególne kanały reklamowe w digitalu, odpowiadają za konwersje i na ile działania stricte zasięgowe, czy też wizerunkowe wspomagają kampanie performancowe. Takie analizy pomagają w oszacowaniu odpowiednich budżetów na kanały reklamowe, co przyczynia się do wzrostu efektywności kosztowej i lepszego dobrania budżetu marketingowego.

Badanie inkrementalnego wzrostu

Za sprawą autorskiego podejścia do marketingu inkrementalnego badamy efektywność kierowania reklamy do różnych segmentów użytkowników. Dowiadujemy się w ten sposób o finalnej efektywności kreacji i na tej podstawie możemy podnieść wolumen leadów i sprzedaży dla naszych klientów.

Frequency optimizer

Narzędzie określa i optymalizuje KPI do kampanii TV w oparciu o analizę sytuacji marki i jej konkurencji.
Na podstawie istotnych zmiennych takich jak np: świadomość marki i jej komunikacji, skomplikowania przekazu, długości kopii, media mixu, specyfiki kategorii oraz działań konkurencji narzędzie definiuje efektywną częstotliwość lub przedział efektywnej częstotliwości w zależności od potrzeby..
Jednocześnie generuje wizualizację tej rekomendacji oraz wziętych pod uwagę czynników.

One Board

Narzędzie służy do analizy i wizualizualizacji danych dla kampanii internetowych oraz ich udostępnienia bezpośrednio klientom. Narzędzie pobiera dane z różnych źródeł (np. GMP, GA, Facebook, CRM klienta itp.), łączy je oraz przedstawia w formie raportów dopasowanych do wymagań poszczególnych klientów.

Budget Allocator

Narzędzie pozwala optymalizować wydatki na media, by można było wybrać najbardziej efektywny scenariusz pod względem kosztowym. Pozwala również sprawdzić, czy cele są możliwe do spełnienia, jaki będzie ROI oraz czy warto zmniejszyć lub zwiększyć inwestycje w media, i o ile.

One Video

Na podstawie krzywych zasięgu w telewizji i w Internecie oblicza łączny zasięg kampanii przy danym budżecie, optymalny podział zadanego budżetu lub minimalny budżet generujący podany zasięg. Umożliwia optymalne planowanie jednoczesnej kampanii wideo w telewizji i w Internecie.

Target buyer

Innowacyjne narzędzie służące do optymalizacji kampanii telewizyjnych, definiujące behawioralnie grupę docelową na podstawie jej decyzji zakupowych dotyczących określonej marki, grup marek, marek konkurencyjnych. Metodologia stawia konsumenta/klienta w centrum planowania i daje możliwość targetowania kampanii brandowo, lojalnościowo, pod kątem intensywności zakupowej, preferencji zakupowych i typów zakupowych