Badanie efektywności kampanii

Oprócz planowania kampanii, badamy również ich efektywność. W tego typu badaniu wykonujemy dwa pomiary: przed kampanią i po jej zakończeniu. Oba realizowane są przy pomocy takiego samego narzędzia badawczego, np. za pomocą kwestionariusza. Kwestionariusz w obu falach badania powinien zawierać część wspólną, która nie zmieni się z fali na falę. Będą to pytania, które mają na celu zmierzenie zmian w odpowiedziach sprzed kampanii i po kampanii.