Badanie satysfakcji klientów

Badania satysfakcji klienta przeprowadzane są metodą ankietyzacji. Istnieją trzy sposoby przeprowadzania takich badań: droga elektroniczna (CAWI), telefoniczna (CATI) oraz terenowa (CAPI/PAPI). Celem badania jest gromadzenie opinii i uwag konsumentów dotyczących całego procesu zarządzania relacją oraz obsługi posprzedażowej. Dzięki temu otrzymujemy kompleksową informację odnośnie oferty i jej składowych, poziomu obsługi oraz lojalności konsumenckiej wobec marki.