Badanie świadomości i marki

Badanie koncentruje się na określeniu stopnia, w jakim konsument jest w stanie rozpoznać daną markę oraz skojarzyć ją z określoną kategorią produktów/usług. Metodologia badań bazuje na trzech wskaźnikach - są to: świadomość spontaniczna, świadomość wspomagana, świadomość TOM (ang. Top of Mind Awareness). Badanie świadomości marki realizujemy jednorazowo lub cyklicznie, celem oceny skuteczność działań marketingowych.