Badanie wizerunku marki

Opracowujemy z naszymi klientami badania wizerunku marki. Pozwalają one określić punkt wyjścia i miejsce, w którym znajduje się marka. W takim badaniu możemy pytać o wszystkie elementy wpływające na postrzeganie marki: cechy produktu, ocenę opakowania, postrzeganie nazwy, ceny, sposobów komunikacji, wizerunku użytkownika marki, postrzegania konkurencji itd.