Budget Allocator

Narzędzie pozwala optymalizować wydatki na media, by można było wybrać najbardziej efektywny scenariusz pod względem kosztowym. Pozwala również sprawdzić, czy cele są możliwe do spełnienia, jaki będzie ROI oraz czy warto zmniejszyć lub zwiększyć inwestycje w media, i o ile.