Budowanie modelu atrybucji

Badamy w jakim stopniu poszczególne kanały reklamowe w digitalu, odpowiadają za konwersje i na ile działania stricte zasięgowe, czy też wizerunkowe wspomagają kampanie performancowe. Takie analizy pomagają w oszacowaniu odpowiednich budżetów na kanały reklamowe, co przyczynia się do wzrostu efektywności kosztowej i lepszego dobrania budżetu marketingowego.