Charakterystyka użytkowników marki/produktu

Bez względu na posiadane towary czy usługi należy liczyć się z faktem, że nigdy nie trafimy do wszystkich potencjalnych klientów. Dzięki badaniu jesteśmy w stanie ustalić kto jest użytkownikiem marki/produktu pod względem demograficznym, jak i psychograficznym. Pozwala także na segmentację konsumentów marki.