Customer Path Analyser

Narzędzie to służy do analizy wzajemnych oddziaływań kanałów reklamowych.
Tworząc zestaw setek wizualizacji z danych w Campaign Managerze, które pokazują zarówno ogólne informacje na temat media mixu (takie jak długość ścieżek konwersji) a także o wzajemnym wpływie kanałów (konwersje wspomagane, rozpoczęte i zakończone przez dany kanał)