Frequency optimizer

Narzędzie określa i optymalizuje KPI do kampanii TV w oparciu o analizę sytuacji marki i jej konkurencji.
Na podstawie istotnych zmiennych takich jak np: świadomość marki i jej komunikacji, skomplikowania przekazu, długości kopii, media mixu, specyfiki kategorii oraz działań konkurencji narzędzie definiuje efektywną częstotliwość lub przedział efektywnej częstotliwości w zależności od potrzeby..
Jednocześnie generuje wizualizację tej rekomendacji oraz wziętych pod uwagę czynników.