Modelowanie
ekonometryczne

Opracowujemy pełne modelowanie ekonometryczne dla naszych klientów, proces ten pozwala uzyskać zaawansowaną analizę statystycznych danych. Na podstawie historii zmian takich czynników jak sprzedaż, ceny, dystrybucja, szerokość oferty, aktywność reklamowa danej marki oraz marek konkurencyjnych, opracowujemy model, opisujący pozycję marki.