One Board

Narzędzie służy do analizy i wizualizualizacji danych dla kampanii internetowych oraz ich udostępnienia bezpośrednio klientom. Narzędzie pobiera dane z różnych źródeł (np. GMP, GA, Facebook, CRM klienta itp.), łączy je oraz przedstawia w formie raportów dopasowanych do wymagań poszczególnych klientów.