One Video

Na podstawie krzywych zasięgu w telewizji i w Internecie oblicza łączny zasięg kampanii przy danym budżecie, optymalny podział zadanego budżetu lub minimalny budżet generujący podany zasięg. Umożliwia optymalne planowanie jednoczesnej kampanii wideo w telewizji i w Internecie.