Scoring tool

Scoring jest systemem umożliwiającym mierzenie zaangażowania użytkownika na podstawie akcji wykonanych przez niego na stronie internetowej. Każda akcja jest odpowiednio punktowana, a suma punktów składa się na ocenę zaangażowania.
Scoring App oblicza średni scoring użytkowników dostarczanych przez dane źródło lub reklamę, co umożliwia ocenę jej jakości.