Segmentacja użytkowników na stronie

Wspieramy klientów w tworzeniu komunikacji z konsumentem. Segmentacja polega na dzieleniu użytkowników na segmenty na podstawie ich charakterystycznych cech i zachowań, co później umożliwia wysyłanie spersonalizowanych komunikatów.
Poprzez segmentację możemy uwzględnić nie tylko zainteresowania danego konsumenta, ale także to, na jakim etapie cyklu zakupowego aktualnie się on znajduje.