Synerise

Synerise to platforma służąca do optymalizacji komunikacji marketingowej i sprzedażowej. Dzięki
używanym technologiom jest w stanie pozyskać informacje ze wszystkich punktów styku marki z
klientem i przenieść dane z offline do online co jest główną bolączką firm.

Głęboko wierzymy w ich innowacyjne podejście dlatego jesteśmy ich partnerem strategicznym